06-51803376niels@nvsc.nl

Werkwijze

Niels van Steenbergen Consultancy werkt vanuit een sociotechnisch theoretisch perspectief, dat aan organisaties zowel technische (rationele) als sociale (irrationele) componenten toedicht. Bij de technische component gaat het onder meer over contracten, organisatiestructuren en besluitvormingsprocedures. Deze elementen zijn tastbaar en objectief te zien. Bij sociale componenten gaat het bijvoorbeeld om de beelden die mensen met zich meedragen en op de organisatie projecteren, angsten voor een taak en onbewuste groepsprocessen. Deze zijn minder tastbaar en zichtbaar. Beide soorten componenten hebben invloed op de organisatie als geheel. Daarom is het belangrijk voor effectief leiderschap om aan beide componenten aandacht te besteden. NVSC onderzoekt waarom in uw situatie de dingen gaan zoals ze gaan. Gekeken wordt daarbij naar de invloed van persoonlijkheid, de invloed van aangenomen rol alsmede de invloed van de processen binnen en buiten de organisatie. Niet alleen de bewuste processen boven de oppervlakte maar ook de onbewuste processen onder de oppervlakte zullen in ogenschouw genomen worden. Ondanks de grote schat van kennis en ervaring kenmerkt de rol van een NVSC consultant zich door een “I don’t know mind”. In tegenstelling tot een expert die oplossingen aandraagt op basis van expertise en ervaring zal hij eerder hypotheses aandragen.  De consultant  heeft een actief luisterende, accepterende en veiligheidsbevorderende houding.  Werken met een NVSC consultant is soms confronterend maar  veelal ook leuk. Het is inspirerend om uw eigen organisatie eens samen te bestuderen, te leren begrijpen en op basis daarvan een effectiever en krachtiger leiderschap aan te nemen.

NVSC is ingeschreven in het CRKBO register en daarmee een erkende onderwijsinstelling.  Tevens is zij geregistreerd bij het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)* (www.psynip.nl).

Zie voor algemene voorwaarden en klachtenprocedure Algemene voorwaarden Niels van Steenbergen Consultancy

Onze klanten

 
Alterra
Edia
VU
UU
NWO
Tomsk State University
Universiteit van Amsterdam
KNAW
International Bureau of Fiscal Documentation
Bartimeus
VSNU