06-51803376niels@nvsc.nl

Stressvrij leiderschap: succesvol samenwerken in 7 stappen

Leiderschapsprogramma

In zeven stappen de organisatie- en leiderschapsstress onder de oppervlakte zien, begrijpen en oplossen.

(ga hier meteen naar de nieuwe website voor informatie over dit programma)

Gaan de de dingen in je organisatie vaak anders dan gepland en begrijp je niet altijd waarom?

Spelen mogelijk processen onder de oppervlakte een rol spelen?

Onzichtbare processen die voor onduidelijkheid, conflict, ineffectiviteit, inefficiency en onveiligheid zorgen.

Geeft dit stress in het team en bij jou als leidinggevende?

De achtdaagse cursus stressvrij leiderschap helpt je deze stressfactoren zien, begrijpen en op  lossen. In zeven stappen.

“Door de cursus kwam mijn carrière in een stroomversnelling” Christa Hooijer, Director of science, Unit Industry, TNO

Door de cursus ontwikkel je een leiderschapsrol met meer sturingskracht en werkplezier die goed bij jou en de organisatie past.

Het werken met concrete praktijkvoorbeelden van de deelnemers staat daarbij centraal.

We observeren, reflecteren en analyseren stressfactoren onder de oppervlakte en experimenteren met nieuwe rollen en interventies.

Het ervaringsleren wisselen we af met korte interactieve lezingen, literatuur besprekingen en huiswerkopdrachten.

Om het leerrendement hoog te houden wordt er in een kleine groep gewerkt.

Stressvrij leiderschap is geen aangeleerd trucje maar gaat in je bloed zitten.

Mail voor meer praktische informatie naar Niels@stressvrijleiderschap.nl of bel naar 0651803376 of ga

hier naar de nieuwe site voor meer informatie


Onze klanten

 
Alterra
Edia
VU
UU
NWO
Tomsk State University
Universiteit van Amsterdam
KNAW
International Bureau of Fiscal Documentation
Bartimeus
VSNU