06-51803376niels@nvsc.nl

Consultancy

Als leidinggevende heeft u goed zicht op de processen binnen uw team. Echter u heeft niet altijd de tijd of de mogelijkheid om ook de processen onder de oppervlakte waar te nemen. Deze processen, zoals tegengestelde verwachtingen, onuitgesproken conflicten en machtsspelletjes werken vooruitgang tegen, verlagen het werkplezier en verhogen de stress. Door middel van observaties, interviews en document analyse help ik met het in kaart brengen van deze processen. Ik geef een analyse van de onbewuste factoren die verandering belemmeren en ineffectief werken in stand houden. Daarnaast doe ik een aantal aanbevelingen die het team effectiever en stressvrijer maakt.

 

Niels biedt  een goed framework en bijzondere manier van werken om rolneming te verkennen vanuit persoonlijkheid, context van de organisatie en systemen. Voor iedereen in leiding gevende posities, op wie een groot beroep wordt gedaan, goed om bij stil te staan om zichzelf niet voorbij te lopen….” Femke de Jager Vice president Asset Management Consultancy – Stork


Onze klanten

 
Alterra
Edia
VU
UU
NWO
Tomsk State University
Universiteit van Amsterdam
KNAW
International Bureau of Fiscal Documentation
Bartimeus
VSNU